mandag den 23. oktober 2017

DEMENS
Demens er ikke en diagnose.
Demens beskriver en gruppe af symptomer, der påvirker en persons hukommelse, tanker og sociale evner.

Demens betyder; Nedadgående mentale evner, der er udtalte nok til at påvirke en persons daglige liv og færden.

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som stofskiftelidelser, B12 mangel o.a. som er årsag til demens.

Alzheimers er en diagnose og således en specik sygdom med demens symptomer.

Lad os se på hvad de i alt 98 danske kommuner, skriver om demens på deres hjemmeside.

Jeg føler mig overbevist om at en hel del mennesker, der lider under demens symptomer i virkeligheden, lider under en udtalt mangel på T3 hormoner og derfor har en stofskiftelidelse.

Stofskiftepatienter, der har konverteringsproblemer/polymorfisme, har ikke nok af de livsvigtige T3 hormoner til rådighed i kroppen.

En polymorfisme er en genmutation på et eller flere af de enzymer, der hjælper thyroxin; T4 stofskiftehormonet med at lave sig om til det aktive stofskiftehormon T3.

Uanset om det lave stofskifte skyldes polymorfisme, eller anden stofskiftelidelse, så har alle kroppens celler brug for T3 hormoner, hver evig eneste dag i hele dit liv.

Mangel på T3 hormoner påvirker også din hjerne.

De fleste kommuner i Danmark, beskriver ikke at den demente borger, kan have en stofskiftelidelse. Men, jeg fandt imidlertid at nedenståene 11 kommuner, på deres hjemmeside, beskriver at lidelsen kan skyldes en stofskiftelidelse/-sygdom.

Problemet er blot at der findes rigtig mange borgere i dette land, der ikke anderkendes med diagnosen; for lavt stofskifte. Og det er blevet særlig svært at blive anerkendt, da rigtig mange læger nu af en eller anden årsag ikke sætter borgeren i behandling, med mindre borgerens TSH ligger over 10 mIU/L.

Vigtige blodprøver, der skal til, for at kunne afsløre et begyndende eller igangværende for lavt stofskifte er minimum:


TSH, Frit T4, Frit T3, thyroid peroxidase antibody (TPO).

Ud af de 98 danske kommuner, findes der således kun en håndfuld, der beskriver at stofskiftelidelse/-sygdom kan være årsag til demens:

Tåstrup Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer kan også skyldes: • Væskemangel • Vitaminmangel • Stofskiftelidelse • Infektion • Problemer med blodtrykket • Depression • Stress Demensfolder - Klik her

København Kommunes hjemmeside:
Der kan også ligge en anden sygdom eller tilstand til grund for demenssymptomerne, som kan behandles - eksempelvis depression, for lavt stofskifte, vitaminmangel og andet. Dette vil din læge også kunne finde ud af.
Demensfolder - Klik her

Bornholm Kommunes hjemmeside:
Hvordan udreder vi for demenssygdom på Bornholm?
Mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om, at du har en demenssygdom, er det vigtigt, at du bliver undersøgt af din egen læge. Dette for at afklare om symptomerne skyldes andre sygdomme fx infektioner, depression og stofskiftesygdomme, der kan ligne symptomer på demens, men som kan behandles og forsvinde igen.

Hvis du har en begyndende demenssygdom, er det vigtigt, at du og dine pårørende får den information, støtte og rådgivning, I har brug for. Hvis du har Alzheimers sygdom, kan du desuden få medicin, som måske kan gøre, at symptomerne udvikler sig langsommere.
Demensfolder - Klik her

Herlev Kommunes hjemmeside:
Tal med din læge.

Nogle sygdomme, som f.eks. depressioner, stofskiftesygdomme, B-vitaminmangel, svulster og alkoholmisbrug, kan medføre demenslignende symptomer, selvom der ikke er tale om egentlig demens. Ofte forsvinder symptomerne, når sygdommene behandles. Blodpropper og hjerneblødninger kan også føre til demens. Det er vigtigt at forebygge nye tilfælde. Har du mistanke om demens, bør du kontakte din læge, så han kan stille den rigtige diagnose og begynde eventuel behandling så tidligt som muligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune viser en video på deres hjemmeside:
2.55 minutter inde i denne video, fortæller en kvinde at der er mange symptomer på demens, men det er vigtigt at finde ud af om det drejer sig om en anden sygdom end en dementsygdom, det kunne f.eks. være en stofskiftelidelse

NordJurs Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer kan også skyldes • Væskemangel • Infektion • Vitaminmangel • Stofskiftelidelse • Depression • Stress • Problemer med blodtrykket

Derfor er det vigtigt at søge læge og blive behandlet.
Demensfolder - Klik her

Vordingborg Kommunes hjemmeside:
Det er vigtigt at blive undersøgt tidligt i forløbet for at afklare årsagen til symptomerne. Der findes sygdomme med samme symptomer som demens, men som kan behandles, fx depression, vitaminmangel, stofskiftesygdom og infektioner.

Får du en demensdiagnose tidligt i forløbet, kan vi i samarbejde med dig og dine pårørende sikre støtte og vejledning samt iværksætte hjælp tilpasset dig.
Demensfolder - Klik her

Fredericia Kommunes hjemmeside:
Demens kan ikke helbredes, men udviklingen af sygdommen kan ofte forsinkes ved hjælp af medicin. Det er vigtigt at starte behandling så tidligt som muligt. Har du mistanke om sygdommen, bør du kontakte din læge. Symptomer på demens kan også skyldes andre sygdomme, som kan behandles. Det kan f.eks. være stofskiftesygdom, sukkersyge, vitaminmangel eller depression.
Demensfolder - Klik her

Haderslev Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer

Hukommelsesproblemer kan have mange årsager. Mange af årsagerne kan behandles, og du kan blive rask igen. Det kan blandt andet dreje sig om:

Lav blodprocent

Stofskiftesygdom

Vitaminmangel, Stress, Depression, Overforbrug af alkohol, Forvirringstilstand på grund af infektion eller væske mangel, Bivirkninger af medicin (for meget – for lidt – forkert indtagelse), Nedsat hørelse kan give et forkert billede af, hvordan man opfatter ting.

Sønderborg Kommunes Hjemmside:
Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig.

Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, kan kureres. Det gælder fx stofskiftesygdomme, depression, bivirkninger ved eller forkert brug af medicin. Det er derfor vigtigt altid at afklare, hvad årsagen til symptomerne er. Alzheimers sygdom kan som nævnt ikke kureres, men den symptomdæmpende behandling skal helst sættes i gang allerede i starten af sygdomsforløbet. Det er derfor meget vigtigt at få stillet diagnosen tidligt.
Demensfolder - Klik her

Tønder Kommune viser denne video på deres hjemmeside, hvor stofskiftesygdom beskrives som mulig årsag til demens:
Video - Klik her

Sundhed.dk hjemmeside:
Hvorfor får man demens?

Der findes mange årsager til demens, og i visse (få) tilfælde er sygdommen arvelig. Nogle former for demens, blandt andet Alzheimers sygdom, skyldes degeneration (ændret udseende og funktion) af hjernevævet. Andre former kan skyldes sygdomme i hjernens kar, og også faktorer som vitaminmangel,
stofskiftefejl og alkoholmisbrug kan ligge til grund.

Man er i øget risiko for at udvikle demens, hvis man lider af hjerte- og karsygdomme, stofskiftesygdomme eller bruger medicin. Neurologiske sygdomme eller skadelig påvirkning af hjernen, som epilepsi, slag mod hovedet, stort alkoholforbrug og længerevarende påvirkning af organiske opløsningsmidler øger også risikoen for udvikling af demens.
Demens oversigt - Klik her

Region Sjællands Hjemmeside:
Ikke altid demens

Dårlig hukommelse og koncentrationsbesvær er ikke nødvendigvis tegn på demens. Årsagen kan for eksempel også være depression, forkert brug af medicin, medicinbivirkninger, søvnmangel, stress eller stofskiftesygdom.
Demens oversigt - Klik her

Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre patienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.
Demens oversigt - Klik her

SUNDHEDSSTYRELSEN FORTÆLLER IKKE PÅ DERES VIDEO AT DEMENS, KAN SKYLDES EN UBEHANDLET STOFSKIFTELIDELSE

Ifølge Alzheimers foreningen er de totale årlige omkostninger ved demens i Danmark mere end 20 milliarder kr.

Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.

Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.
Alzheimersforeningen - Demens - Klik her

Alzheimers foreningens hjemmeside:

Ti procent af årsagen til demens består af en lang række af forskellige sygdomme, der kan inddeles i nogle hovedgrupper:

Cyster og normaltrykshydrocephalus. Der kan være tale om noget, der trykker på hjernen - enten vandcyster eller hjernevæske. Normaltrykshydrocephalus skyldes en sygdom, hvor hjernevæsken ikke kan slippe væk.

Rumopfyldende processer. Svulster i hjernen både godartede og ondartede.

Betændelsestilstande.

Sjældne stofskiftesygdomme af forskellig slags.


Video om demensundersøgelse hos læge:
Video - Demensundersøgelse hos læge - Klik her

Skanning for demens:
Video - Skanning for demens - Klik hertirsdag den 26. september 2017

Konverterings problematik - Hvordan har Dine gener det?

Hvor syg skal man være, før konverteringsproblematikken anerkendes og tages alvorligt og behandles korrekt?Blodprøverne total T4, total T3, frit T4, frit T3 og Rt3 (reverse T3), kan medvirke til at afsløre om en patient med lavt stofskifte, lider under en genvariation/polymorfisme, altså en konverteringsproblematik.. Det er stadig, af en eller anden besynderlig årsag, frem for alt TSH der er fokus på. Men, TSH afslører jo ikke om patienten eventuelt lider under en genvariation/polymorfisme.

Hos et raskt individ og et individ med et lavt stofskifte, der ikke har konverteringsproblemer, omdannes prohormonet T4, til det for kroppen livgivende, uundværlige og aktive T3 hormon. Dette sker ved hjælp af en enzymprocess kaldet deiodinase. Det er dette enzym, der kan have en genvariation/polymorfisme, så det ikke kan løse sin opgave, nemlig at omdanne T4 til T3.

Hvor mange diioddinaser findes der så.
Der findes 3:
D1, D2, og D3.
Der kan forekomme genvariation på alle 3 deioddinase enzymer.

D1 findes hovedsageligt i lever, nyre og skjoldbruskkirtel. D2 findes i hjernen, hypofysen, hjerte og skeletmuskulatur, samt i brunt fedtvæv (som i modsætning til hvidt fedtvæv, indeholder et stort antal mitokondrier (der er cellernes energikraftværker). D3 inaktiverer skjoldbruskkirtelhormoner og dæmper skjoldbruskkirtelhormon signaleringen.

Lægerne har tilsyneladende kendt til begrebet genvariation/polymorfisme i rigtig mange år og så kan det jo i den grad, undre stofskiftepatienter at man endnu ikke i 2017, har ændret diagnostisk praksis. Patienter, der er i monoterapi og altså udelukkende indtager T4 medicin, som stadig skranter, kan lide under en genvariation/polymorfisme i et eller flere af disse omdannelsesenzymer.

 Hvor mange studier skal der til, før kombinationsbehandling, med T4 og T3 medicin eller Thyreoid medicin, bliver et helt naturligt tilbud, til alle de stofskiftepatienter, der lider unødigt under genvariation/-er/konverteringsproblematikker? Se nedenstående alen lange liste af diioddinase, genvariation/polymorfisme studier, der allerede er foretaget de sidste 10 år:

Studie fra 2016/2017
Danske Endokrinologer.
I fremtiden kan kombinationsbehandling være begrænset eller måske endog anbefales til individer med visse polymorfier. (Frit oversat).

Studie fra 2014


Studie fra 2012

Studie fra 2011
Af betydning i denne sammenhæng er en commen Thr92 Ala-polymorfisme blevet identificeret i DIO2 Thr Ala-varianter.
Tyroid og skeletmuskelvævekstrakter fra Ala / Ala individer viste reducerede DIO2-aktiviteter. (Frit oversat)


Studie fra 2010
I dette kliniske studie fra 2010, står der blandt andet;
Fornylig er det blevet forslået at D2 bidrager med en lille del af T3 niveauet hos Euthyroide og patienter med lavt stofskifte. (Frit oversat)


Studie fra 2009

Studie fra 2008
Konklusion: Denne undersøgelse giver overbevisende tegn på, at fælles genetisk variation i DIO1 ændrer deiodinasefunktionen, hvilket resulterer i
en ændring i balancen af cirkulerende fri T3 til fri T4. Dette bør være et værdifuldt redskab til at vurdere de relative effekter af cirkulerende
fri T3 vs fri T4 på en lang række biologiske parametre. (Frit oversat)


Studie fra 2007

Studie fra 2006
Konklusioner: Vores resultater kræver replikation, men foreslår, at almindeligvis arvet variation i DIO2 genet er forbundet med både nedsat baseline psykologisk velvære på T4 og forbedret respons på kombination T4/T3 terapi, men påvirker ikke serum thyroidhormon niveauer. (Frit oversat)

Studie fra 2005
Den biologiske aktivitet af skjoldbruskkirtelhormon, dvs. tilgængeligheden af ​​triiodothyronin (T3), reguleres hovedsageligt af de tre forskellige selenodeiodinaser (D1-D3). (Frit oversat)


Studie fra 2004
Til sidst synes grisen at være en værdifuld model for human thyroidhormonfysiologi. Udtrykket af D2-aktivitet i skjoldbruskkirtlen og skeletmuskulaturen er af særlig interesse for undersøgelser af betydningen af ​​dette enzym hos (hypothyroid) mennesker. (Frit oversat)

Studie fra 2003
Polymorfier (variationer i nukleotidsekvenserne af genomet, der forekommer hos mindst 1% af befolkningen) hos en eller flere gener, der er involveret i metabolisme af
skjoldbruskkirtlenhormon, kan have subtile effekter på skjoldbruskkirtelhormoniveauer og skjoldbruskkirtlenhormonaktivitet i hele livet. (Frit oversat)


Studie fra 2002
Formålet med denne gennemgang er at placere de spændende fremskridt, der er sket i vores forståelse af molekylærbiologien af ​​henholdsvis type 1, 2 og 3 (henholdsvis D1, D2 og D3) iodothyronin deiodinaser i en biokemisk og fysiologisk kontekst. (Frit oversat)

Ubiquitinering af det ER-residente enzym D2 udgør således en specifik posttranslationel mekanisme til T4-regulering af sin egen aktivering i
centralnervesystemet og hypofysevæv, hvor D2-katalyseret T4 til T3-omdannelse er den vigtigste kilde til intracellulær T3. (Frit oversat)

Alt i alt oplever jeg at der er en accept af genvariationer i endokrinologkredse. Hvorfor skulle de ellers igen og igen, udlægge resultater på nettet, fra ovennævnte studier, der taler til stofskiftepatienternes fordel. Hvorfor deler de ikke den nyttige viden med deres patienter?


Her kan du foretaget en D2 gentest (I Danmark)

Herfra kan du få tilsendt et kit, så du kan få foretaget både en D1 og en D2 gentest

Man kan købe et rimeligt program, hvor man kan få hjælp til at læse og forstå sin gentest. Man skal bare være opmærksom på at både 23andme testen og hjælpeprogrammet er på engelsk.

Har du lyst til at automatisk at få besked om nye indlæg fra mig, kan du "følge" mig.
Ude til højre i kolonnen, under feltet Om, er en lille rubrik der hedder g+ Følg - Tryk på den.

Copyright Pia Petersen Larsen

P.S. Min mand eller jeg fabrikerer selv de billeder og fotos der ligger på bloggen.


lørdag den 29. april 2017

Gode resultater med kombinationsbehandling 2016
Hypothyreose patienters ønske, er blandt andet at der bliver forsket mere i lige netop deres diagnose. 

Det er derfor en stor glæde at se at der findes læger derude i verden, der rent faktisk udfordrer, det endokrinologiske samfund og dermed også de danske endokrinologers holdning til monoterapi.

Undersøgelsen her viser at en meget stor del af de patienter, der mistrives på monoterapi får det bedre på kombinationsbehandling.

Forsøget her, der inkluderede 82 patienter, blev imidlertid betragtet som et abstrakt forsøg, hvor man kunne ønske at flere parametre og endnu flere patienter havde deltaget

Der blev i undersøgelsen, der spændte over 25 måneder, anvendt naturlige stofskiftehormoner af mærket Armour i den ene gruppe og cytomel (T3) + T4 medicin i den anden gruppe. Begge medicinindtag viste lovende resultater.


Dr. Tariq som stod for forsøget, ønsker herefter at lave en langt mere lægevidenskabelig undersøgelse, hvor effektivitet og sikkerhed er kodeordene i forbindelse med hypothyreose patienters  langvarige indtag af kombinationsbehandling.

Jeg vil holde et vågent øje med denne læge.

Det bliver spændende at følge denne entusiastiske læge; Dr. Anum Tariq

P.S. Tariq er ikke afsløret i relevante forhold til industrien.

Du kan også læse om undersøgelsen her


Har du lyst til at automatisk at få besked om nye indlæg fra mig, kan du "følge" mig.
Ude til højre i kolonnen, under feltet Om, er en lille rubrik der hedder g+ Følg - Tryk på den.

Copyright Pia Petersen Larsen

P.S. Min mand eller jeg fabrikerer selv de billeder og fotos der ligger på bloggen.