mandag den 12. november 2018

2018 Naturlige stofskiftehormoner

At finde en læge, der vil udskrive Thyreoid,
er efterhånden lige så svært, som at finde en nål i en høstak!Jeg faldt over en meget interessante artikel, hvis indhold jeg ønsker at dele med mine læsere. Artiklen er forfattet af Mary Shomon.


Mary Shomon er stofskiftepatient og patientforkæmper, samt bestsellerforfatter for New York Times. Mary er en ildsjæl og fortaler for mere effektiv, patientorienteret hormonal sundhedsbehandling.

Eftersom mange af mine læsere har kognitive problemer, har jeg valgt at indsætte et par billeder, som en ment som en lille velfortjent pause for ord. Billederne har intet med artiklen at gøre.

Jeg vil i dette blogindlæg beskrive stofskiftemedicin; Naturlige stofskiftehormoner som Thyreoid.

Februar 2018

Artiklen er kommet til verden fordi forfattere i sundhed og patienteksperter, har sat sig sammen og debatteret nyeste og aktuel viden, der omhandler medicin og sundhed.

Et af emnerne var fokus på endokrinologernes modstand på stofskiftemedicinen Thyreoid. Der hersker en stor undren over hvorfor mange endokrinologer ikke vil udskrive Thyreoid. Ja! Der findes sågar endokrinologer som ikke vil udskrive Thyreoid, til de patienter, der allerede har indtaget det i årevis.

Dette er fuldstændig uforståeligt for mig, når endokrinologer verden over i dag ved og kender til at ca. 15 % af alle stofskifte patienter, har en genvariation på ét eller flere af de selenoenzymer, der konverterer/omdanner T4 til det for alle celler aktive og livsnødvendige T3 hormon. (P.S. Selen er et essentielt spormineral og en bestanddel af en sund kost. Selens vigtigste rolle i din krop er dets inkorporering i enzymer kaldet selenoenzymer, hvoraf nogle fungerer som antioxidanter og andre, der letter tyreoid hormon aktivering).

Stofskiftepatienter såvel som pårørende, må igen og igen lægge øre til en gang gas rent ud sagt om hvor farligt det skulle være at indtage Thyreoid. Samtidig med at monoterapi; Levothyroxin (som er virkestoffet i både Eltroxin og Euthyrox) bliver omtalt i rosende toner. Eltroxin og Euthyrox indeholder kun 1 hormon; T4. Hvorimod Thyreoid indeholder 4 hormoner; T1, T2, T3, T4, samt calcitonin.


Mary Shomon omtaler de forskellige præparatnavne på Thyreoid. Hun nævner f.eks. Nature throid (fra gris), WP Thyroid (fra gris) og Amour (fra gris). 

Thyreoid bliver også udvundet fra kvæg.

Hun beskriver også NP Thyroid, der et såkaldt generisk lægemiddel. Generika/kopimedicin er et lægemiddel, der indeholder samme virkemiddel som et originalt præparat. Idet virkemidlet ikke længere er patentbelagt, kan det generiske lægemiddel produceres og sælges til en lavere pris end det tilsvarende originalpræparat (NP Thyroid (thyroid tabletter, USP) fra grise indeholder både tetraiodothyroninnatrium (T4 levothyroxin) og triiodothyroninnatrium (T3 liothyronin)).

Mary Shomon fortæller om en endokrinolog ved navn Wilmar Wiersinga der har redegjort for at lavt stofskifte ikke kunne behandles før i begyndelsen af 1890érne. Det hele skulle været startet med ekstrakt udvundet fra et fårs skjoldbruskkirtel. Ekstrakten blev injekteret direkte i mennesket. Sidenhen blev det fremstillet som tabletter så patienter med et lavt stofskifte kunne blive behandlet.

Hun fortsætter, i 1900 var Thyreoid den eneste behandlingsform for et lavt stofskifte. Thyreoid behandlingen har således været tilgængelig lige siden, da den stadig bliver produceret flere steder i verden. Thyreoid har været og er under US Food and Drug Administration; FDA´s vinger

Mary Shomon fortæller sine læsere om et af medicinalindustriens indførte alternativer til Thyreoid, en syntetisk form af T4 til behandlingen. 

Således så Levothyroxin dagens lys i 1950'erne..

En markedsføring af dimensioner med det helt store "festfyrværkeri" skulle efter sigende have ledsaget det nye syntetiske stof; Levothyroxin. Og Thyreoid blev ved samme lejlighed "kasseret/dømt ude", og blev udråbt til pludselig at være et upålideligt stof. 

Til at starte med kom Levothyroxin såvel som Thyreoid ind under FDA´s vinger. Her lå det trygt og lunt indtil omkring 1997, hvor Levothyroxin blev deklareret som et "nyt stof" og man opfordrede til en godkendelse fra NDA.

Og så
ledes blev Thyreoid listet ud af bagdøren, væk med den beskidte luf.


Det fremgår også af artiklen at de medicinalvirksomheder, der producerer Levothyroxin, primært finansierer både stofskifte/- og endokrinologforeninger, samtidig med at de styrer uddannelsesprogrammer, der omhandler medicinsk skolegang der handler om sygdom i stofskiftet. Og ikke nok med det, så berettes det også i artiklen at denne finansiering også tilgodeser forskningsbevillinger til de der studerer Levothyroxin og derfor er millioner af dollars blevet brændt af til gaver med fortrykt logo, frokoster og lignende for at publicere stoffet.
Man kender også til lobby kampagner for læger og apoteker. Her er der blevet gjort indtryk af at FDA ligefrem har udtrykt at Thyreoid var blevet forbudt. Artiklen hentyder ligefrem til ordet skræmmekampagne, som har bevirket at mange læger fremover er nervøse for at udskrive dette pludselige farlige stof; Thyreoid, samtidig oplever man patienter der bliver bange for at indtage dette pludselige farlige stof; Thyreoid.

Så der er vel ikke noget at sige til at helt almindelige praktiserende læger, der oplever en løftet pegefinger omkring det gamle og farlige upålidelige og forældet stof; Thyreoid, pludselig ryster i deres bukser og fravælger at røre det med en ildtang.
Undersøgelser og studier har allerede understøttet kombination T4/T3 behandling, såvel som Thyreoid. Men det er stort set lykkedes den konventionelle stofskifteverden at nedtone dette faktum. 

Mary Shomon har refereret til et dansk endokrint studie på kombinationsmedicin i artiklen fra 2009, hvor kombinationsbehandlingen med T4/T3 førte med flere længder i sammenligning med monobehandling på T4. Endda med målelige forbedringer i livskvaliteten og reduktioner i depression og angst hos de patienter der indtog T4/T3

Det vigtigste resultat i den danske undersøgelse var imidlertid, at 49 % af de undersøgte patienter foretrak kombinationsbehandlingen T4/T3. Kun 15 % foretrak behandling med Levothyroxin.

Den omtalte endokrinolog fra artiklen; Dr. Wilmar Wiersinga skulle have udtalt at det næsten er umuligt at opretholde normal funktion udelukkende på Levothyroxin og at T3 derfor også behøves, efter fjernelse af skjoldbruskkirtlen.

Dr. Wiersinga skulle også have udtalt at nogle patienter har genetiske forskelle, der hos nogle skaber det behov for T3.: Han nævner således et 3. paradigmeskift når man skal behandle et lavt stofskifte. Flere undersøgelser af stofskiftepatienten kunne lede behandleren i retning af at afhjælpe måske med en personlig fremstillet medicin.

Den patientvenlige endokrinolog Dr. Antonio Bianco nævnes også i denne artikel. Han er jo kendt for at studere genvariationer i Diioddinaserne, der kan påvirke den behandlingsform man modtager. DIO1, DIO2, og DIO3 der konverterer/omdanner TH4 til det for alle celler aktive og livnødvendige T3 hormon.

Faktisk beskrives det at Antonio Bianco anbefaler kombinationsmedicin til de patienter, der har en polymorfisme i sit DIO2, så de bliver lindret i deres lavt stofskifte symptomer.

En anden endokrinolog Dr. D. Hoang har i 2013 foretaget et randomiseret dobbeltblind, crossover studie for at evaluere behandling med Thyreoid i sammenligning med behandling med Levothyroxin. Forsøget kunne til forveksling minde om det de danske kollegaer nåede frem til i 2009, nemlig hele 49 % foretrak kombinations behandling, mod kun 19 % der foretrak monbehandling med T4. Ovenikøbet oplevede patienterne, der deltog i studiet og var på Thyreoid et vægttab på ca. 6 kg. Patienterne der var på Levothyroxin oplevede ikke noget vægttab.

Efter dette studie har dr. Hong blandt andet udtalt at daglig behandling med Thyreoid er en sikker og alternativ behandlingsform.

Interessant nok at de 2 præparater med årene har skiftet plads. Da Levothyroxin kom på markedet var det en alternativ behandling til Thyreoid.

Der er også udtalelser fra Watchdog Group ProPublica der gør det helt klart, at penge ændrer lægers beslutningstagning. Deres undersøgelse i 2016 fandt ud af, at "jo flere penge læger modtager fra medicin og medicinsk udstyrsvirksomheder, jo flere mærkevarer, plejer de at ordinere. Selv et måltid kan gøre en forskel." 
Artiklen fra 2018 med Mary ShomonEuropean Thyroid Association (ETA) Retningslinjer for Diagnose og Forvaltning af Central Hypothyreoidisme 2018

I slutningen af dokumentet i ETA´s retningslinjer fra 2018 står der således, frit oversat:

Oplysningserklæring

Alle eksperterne erklærer ingen interessekonflikt i forbindelse med indholdet af vejledningen.


Hvilke eksperter? Er det alle endokrinologer i hele verden? 

Hvad skal vi lægge i den erklæring?


Hvorfor erklærer eksperterne sig ikke bare enige i vejledningen?

Betyder det i virkeligheden at eksperterne helst ikke vil udtale sig?

Min mand erklærer sig heller ikke uenig i min malekunst 

synes han så overhovedet om min malekunst?
synes han ikke om at den hænger på vores vægge?
synes han den er fantastisk?
synes han den er slagsbar?
synes han den er naiv?
synes han om mit farvevalg på billederne?


Har du lyst til at automatisk at få besked om nye indlæg fra mig, kan du "følge" mig.
Ude til højre i kolonnen, under feltet Om, er en lille rubrik der hedder g+ Følg - Tryk på den.

Copyright Pia Petersen Larsen

P.S. Min mand eller jeg fabrikerer selv de billeder og fotos der ligger på bloggen.


fredag den 2. november 2018

Oktober 2018 Studie i DeiioddinaseproblematikkenSå er den patientomsorgsfulde Endokrinolog Antonio Bianco igen på banen. 

Forsøgsmus i hans laboratorie danner rammen for studier i polymorfisme.

På hjemmesiden er afbilledet en mus med en tekst der lyder således:
Hvis min hukommelse bliver værre end den allerede er, så kan jeg planlægge mit eget surprise party
.
Studiet beskrives således at 15% af de patienter, der lider af et lavt stofskifte, forbliver symptomatiske selvom de indtager Levothyroxin (T4).Imidlertid viser en undersøgelse foretaget på forsøgsmus at problemet kan skyldes genpolymorfisme (genvariation).
Studiet afslører at det enzym, der aktiverer T4 og T3, er ændret og skyldes en genetisk fejl.Det beskrives at patienter, der er bærer af lige netop denne polymorfisme har det, der kaldes en enkelt nukleotid substitution i DIO2 genet. (Nukleotider er byggesten til generne) (Der findes i alt 4 nukleotider: A – adenin, C – cyotosin, G – guanin, T – thymin). Dette skulle forårsage at aminosyre-threoninet bliver sat i en kritisk position og indeni deiodinase molekylet erstattes det med en anden aminosyre kaldet, alanin.

Threonin hører til de essentielle aminosyrer, der skal tilføres via kosten, kroppen kan ikke selv danne det fra andre kilder og den må derfor forsynes med det udefra.
Alanin hører til de ikke essentielle aminosyrer.Aminosyreerstatningen kendes som Thr92Ala-Dio2-Polymorfien. Dette skulle resultere i det man kalder et misfolded D2 Protein, som ikke er lige så aktivt. Noget T4 bliver omdannet til T3 men, her ses et fald i mængden af tilgængeligt T3.Musehjernen som er bærer af genvariationen viser tegn på lavt stofskifte. Helt specifikt i den forreste del af hjernen; Striatum, det prefrontale cortex (pandelappen) og amygdala (hjernens alarmklokke). Det er de områder i hjernen der hører til beslutningstager centret.Forsøgsmusene med genvariationen sover 4 gange så meget både dag og nat. De opfører sig meget stille og bevæger sig kun lidt omkring. Motivationen til at løbe rundt i hjulet er væk. Musene har også hukommelsesproblemer. Og dette blev forskerne klar over, da de behandlede musene med T3 hormoner, så blev den lavt stofskifteadfærd normaliseret.Forskerne mener at T3 hormon monobehandling på sigt har ulemper. Fordi T3 har en kort halveringstid. Desuden absorberes dette hurtigt i kroppen og når det peeker, kan der opstå hjertebanken, angst, svedtendens og trykken for brystet.Man håber på at den større og større forståelse for kroppens mekanismer, kan skynde på udvikling af nye behandlingsmetoder. Omkring 10 millioner patienter med lavt stofskifte, vil kunne få glæde af behandling baseret på genvariation (Thr92Ala-DIO2-status).Jeg tænker:
Hvorfor ikke bare se at få afprøvet NDT (Naturlige stofskiftehormoner) som mange stofskiftepatienter med lavt stofskifte jo allerede har afprøvet, med succes i mere end 60 år.
STUDIET 2018

mandag den 23. oktober 2017

DEMENS
Demens er ikke en diagnose.
Demens beskriver en gruppe af symptomer, der påvirker en persons hukommelse, tanker og sociale evner.

Demens betyder; Nedadgående mentale evner, der er udtalte nok til at påvirke en persons daglige liv og færden.

Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som stofskiftelidelser, B12 mangel o.a. som er årsag til demens.

Alzheimers er en diagnose og således en specik sygdom med demens symptomer.

Lad os se på hvad de i alt 98 danske kommuner, skriver om demens på deres hjemmeside.

Jeg føler mig overbevist om at en hel del mennesker, der lider under demens symptomer i virkeligheden, lider under en udtalt mangel på T3 hormoner og derfor har en stofskiftelidelse.

Stofskiftepatienter, der har konverteringsproblemer/polymorfisme, har ikke nok af de livsvigtige T3 hormoner til rådighed i kroppen.

En polymorfisme er en genmutation på et eller flere af de enzymer, der hjælper thyroxin; T4 stofskiftehormonet med at lave sig om til det aktive stofskiftehormon T3.

Uanset om det lave stofskifte skyldes polymorfisme, eller anden stofskiftelidelse, så har alle kroppens celler brug for T3 hormoner, hver evig eneste dag i hele dit liv.

Mangel på T3 hormoner påvirker også din hjerne.

De fleste kommuner i Danmark, beskriver ikke at den demente borger, kan have en stofskiftelidelse. Men, jeg fandt imidlertid at nedenståene 11 kommuner, på deres hjemmeside, beskriver at lidelsen kan skyldes en stofskiftelidelse/-sygdom.

Problemet er blot at der findes rigtig mange borgere i dette land, der ikke anderkendes med diagnosen; for lavt stofskifte. Og det er blevet særlig svært at blive anerkendt, da rigtig mange læger nu af en eller anden årsag ikke sætter borgeren i behandling, med mindre borgerens TSH ligger over 10 mIU/L.

Vigtige blodprøver, der skal til, for at kunne afsløre et begyndende eller igangværende for lavt stofskifte er minimum:


TSH, Frit T4, Frit T3, thyroid peroxidase antibody (TPO).

Ud af de 98 danske kommuner, findes der således kun en håndfuld, der beskriver at stofskiftelidelse/-sygdom kan være årsag til demens:

Tåstrup Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer kan også skyldes: • Væskemangel • Vitaminmangel • Stofskiftelidelse • Infektion • Problemer med blodtrykket • Depression • Stress Demensfolder - Klik her

København Kommunes hjemmeside:
Der kan også ligge en anden sygdom eller tilstand til grund for demenssymptomerne, som kan behandles - eksempelvis depression, for lavt stofskifte, vitaminmangel og andet. Dette vil din læge også kunne finde ud af.
Demensfolder - Klik her

Bornholm Kommunes hjemmeside:
Hvordan udreder vi for demenssygdom på Bornholm?
Mistanke om demens?

Hvis du har mistanke om, at du har en demenssygdom, er det vigtigt, at du bliver undersøgt af din egen læge. Dette for at afklare om symptomerne skyldes andre sygdomme fx infektioner, depression og stofskiftesygdomme, der kan ligne symptomer på demens, men som kan behandles og forsvinde igen.

Hvis du har en begyndende demenssygdom, er det vigtigt, at du og dine pårørende får den information, støtte og rådgivning, I har brug for. Hvis du har Alzheimers sygdom, kan du desuden få medicin, som måske kan gøre, at symptomerne udvikler sig langsommere.
Demensfolder - Klik her

Herlev Kommunes hjemmeside:
Tal med din læge.

Nogle sygdomme, som f.eks. depressioner, stofskiftesygdomme, B-vitaminmangel, svulster og alkoholmisbrug, kan medføre demenslignende symptomer, selvom der ikke er tale om egentlig demens. Ofte forsvinder symptomerne, når sygdommene behandles. Blodpropper og hjerneblødninger kan også føre til demens. Det er vigtigt at forebygge nye tilfælde. Har du mistanke om demens, bør du kontakte din læge, så han kan stille den rigtige diagnose og begynde eventuel behandling så tidligt som muligt.

Lyngby-Taarbæk Kommune viser en video på deres hjemmeside:
2.55 minutter inde i denne video, fortæller en kvinde at der er mange symptomer på demens, men det er vigtigt at finde ud af om det drejer sig om en anden sygdom end en dementsygdom, det kunne f.eks. være en stofskiftelidelse

NordJurs Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer kan også skyldes • Væskemangel • Infektion • Vitaminmangel • Stofskiftelidelse • Depression • Stress • Problemer med blodtrykket

Derfor er det vigtigt at søge læge og blive behandlet.
Demensfolder - Klik her

Vordingborg Kommunes hjemmeside:
Det er vigtigt at blive undersøgt tidligt i forløbet for at afklare årsagen til symptomerne. Der findes sygdomme med samme symptomer som demens, men som kan behandles, fx depression, vitaminmangel, stofskiftesygdom og infektioner.

Får du en demensdiagnose tidligt i forløbet, kan vi i samarbejde med dig og dine pårørende sikre støtte og vejledning samt iværksætte hjælp tilpasset dig.
Demensfolder - Klik her

Fredericia Kommunes hjemmeside:
Demens kan ikke helbredes, men udviklingen af sygdommen kan ofte forsinkes ved hjælp af medicin. Det er vigtigt at starte behandling så tidligt som muligt. Har du mistanke om sygdommen, bør du kontakte din læge. Symptomer på demens kan også skyldes andre sygdomme, som kan behandles. Det kan f.eks. være stofskiftesygdom, sukkersyge, vitaminmangel eller depression.
Demensfolder - Klik her

Haderslev Kommunes hjemmeside:
Hukommelsesproblemer

Hukommelsesproblemer kan have mange årsager. Mange af årsagerne kan behandles, og du kan blive rask igen. Det kan blandt andet dreje sig om:

Lav blodprocent

Stofskiftesygdom

Vitaminmangel, Stress, Depression, Overforbrug af alkohol, Forvirringstilstand på grund af infektion eller væske mangel, Bivirkninger af medicin (for meget – for lidt – forkert indtagelse), Nedsat hørelse kan give et forkert billede af, hvordan man opfatter ting.

Sønderborg Kommunes Hjemmside:
Nøjagtig og tidlig diagnose er vigtig.

Nogle af de sygdomme, der medfører symptomer på demens, kan kureres. Det gælder fx stofskiftesygdomme, depression, bivirkninger ved eller forkert brug af medicin. Det er derfor vigtigt altid at afklare, hvad årsagen til symptomerne er. Alzheimers sygdom kan som nævnt ikke kureres, men den symptomdæmpende behandling skal helst sættes i gang allerede i starten af sygdomsforløbet. Det er derfor meget vigtigt at få stillet diagnosen tidligt.
Demensfolder - Klik her

Tønder Kommune viser denne video på deres hjemmeside, hvor stofskiftesygdom beskrives som mulig årsag til demens:
Video - Klik her

Sundhed.dk hjemmeside:
Hvorfor får man demens?

Der findes mange årsager til demens, og i visse (få) tilfælde er sygdommen arvelig. Nogle former for demens, blandt andet Alzheimers sygdom, skyldes degeneration (ændret udseende og funktion) af hjernevævet. Andre former kan skyldes sygdomme i hjernens kar, og også faktorer som vitaminmangel,
stofskiftefejl og alkoholmisbrug kan ligge til grund.

Man er i øget risiko for at udvikle demens, hvis man lider af hjerte- og karsygdomme, stofskiftesygdomme eller bruger medicin. Neurologiske sygdomme eller skadelig påvirkning af hjernen, som epilepsi, slag mod hovedet, stort alkoholforbrug og længerevarende påvirkning af organiske opløsningsmidler øger også risikoen for udvikling af demens.
Demens oversigt - Klik her

Region Sjællands Hjemmeside:
Ikke altid demens

Dårlig hukommelse og koncentrationsbesvær er ikke nødvendigvis tegn på demens. Årsagen kan for eksempel også være depression, forkert brug af medicin, medicinbivirkninger, søvnmangel, stress eller stofskiftesygdom.
Demens oversigt - Klik her

Sundhedsstyrelsens hjemmeside:
Regeringen har med finanslovsaftalen og satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt knap 2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en målrettet indsats over for ældre patienter og borgere med demens. Det er således med finanslovsaftalen for 2016 besluttet at afsætte 320 mio. kr. i 2016 og 300 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, herunder en akutpakke målrettet nedbringelse af overbelægning på sygehusene.
Demens oversigt - Klik her

SUNDHEDSSTYRELSEN FORTÆLLER IKKE PÅ DERES VIDEO AT DEMENS, KAN SKYLDES EN UBEHANDLET STOFSKIFTELIDELSE

Ifølge Alzheimers foreningen er de totale årlige omkostninger ved demens i Danmark mere end 20 milliarder kr.

Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark.

Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.
Alzheimersforeningen - Demens - Klik her

Alzheimers foreningens hjemmeside:

Ti procent af årsagen til demens består af en lang række af forskellige sygdomme, der kan inddeles i nogle hovedgrupper:

Cyster og normaltrykshydrocephalus. Der kan være tale om noget, der trykker på hjernen - enten vandcyster eller hjernevæske. Normaltrykshydrocephalus skyldes en sygdom, hvor hjernevæsken ikke kan slippe væk.

Rumopfyldende processer. Svulster i hjernen både godartede og ondartede.

Betændelsestilstande.

Sjældne stofskiftesygdomme af forskellig slags.


Video om demensundersøgelse hos læge:
Video - Demensundersøgelse hos læge - Klik her

Skanning for demens:
Video - Skanning for demens - Klik her